Projectomschrijving

In 2019 zijn in Capelle aan den IJssel diverse onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in zorgvragen, demografische- en regionale ontwikkeling, ervaren problematiek binnen domeinen en samenwerking in de wijk. Hieruit blijkt dat er veel gebeurt, maar dat initiatieven onvoldoende op elkaar aansluiten. Dit wordt zowel door zorgaanbieders, welzijnsorganisatie als burgers zo ervaren. Met de toename van het aantal kwetsbare ouderen in Capelle vraagt dit, naast het organiseren van meer samenhang, ook om een netwerk van partners die nadenken over duurzame oplossingen voor de toekomst.

Plan van aanpak

Reden voor VVT-aanbieders, ziekenhuis, huisartsen, gemeente en welzijn om samen aan de slag te gaan. Hiervoor wordt een netwerk, Capelle Verbond(en), opgericht waar men de krachten van domein overstijgende samenwerking bundelt en initiatieven meer op elkaar laat aansluiten.
Tevens wordt gestart met een wijkgerichte aanpak waar professionals zich gezamenlijk inzetten voor de oudere kwetsbare Capellenaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website