Projectomschrijving

Het project Buurtgezondheid Utrecht Oost is tot stand gekomen na vier bijeenkomsten met bewoners in de wijk Utrecht Oost (33.000 bewoners) en twee bijeenkomsten met wijkpartners en gemeente over de uitdagingen. Er zijn veel initiatieven, er zijn veel organisaties in de wijk actief, er is overlap en er zijn hiaten in de zorg en ondersteuning voor zeer kwetsbare (oudere) bewoners en de focus op gezondheid en buurten kan beter.

Plan van aanpak

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is initiatiefnemer en projectleider en werkt met partners en gemeente aan een bestuurlijk samenwerkingsverband met daarin inhoudelijke ambitie en doelen op het gebied van participatie, gezondheid, welzijn en zorg.

Concrete resultaten (daarbij) zijn onder andere:

  • een gemeenschappelijke taal & duidelijkheid over wie doet wat (naar ‘samenhangend geheel’)
  • twee verbindende leefstijlactiviteiten
  • implementatieplan over ‘buurtgericht werken’
  • wijkdebat over gezondheid samen met bewoners
  • wijkkrant (Leven in Oost) over gezondheid
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website