Projectomschrijving

De ziekenhuizen binnen longkankernet opereren vanuit eenzelfde basisstrategie (excellente en innovatieve longoncologische zorg dichtbij en rondom de patiënt) met netwerkvorming als belangrijk speerpunt. Relevante kennis en faciliteiten worden beschikbaar gesteld aan het hele netwerk en worden zodanig ingezet en verder ontwikkeld dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en professionals in het netwerk. Door samen te werken kunnen we onze kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid vergroten door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en te implementeren. Dat komt uiteindelijk alle patiënten ten goede en daar is het ons om te doen.

Longkankernet is een programma, dat is gestart en tot nader order plaatsvindt binnen de regio Zuidoost-Nederland. Het programma Longkankernet is van alle partners en alle partners dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben een evenredig aandeel voor het opbouwen en verbeteren van het programma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website