Projectomschrijving

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil samen met Pro Persona, Gemeente Ede en Menzis een regionale samenwerking opzetten, ondersteund door de cliëntenraden van het ziekenhuis en van Pro Persona (Veluwevallei). De afbakening van de regio is in eerste instantie Gemeente Ede. Gedurende het project is het de wens om uit te breiden in de regio.

Plan van aanpak

In een periode van twaalf maanden wordt een gezamenlijke visie gedefinieerd om een integraal zorg- welzijns- en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor personen met verward gedrag. Dit traject wordt ondersteund door het BASE/X-model van de TU Eindhoven: bedoeld om een multidisciplinaire samenwerking in een ecosysteem concreet vorm te geven. Ook andere stakeholders in de regio worden in beeld gebracht en betrokken.

Doelstelling

Het doel is om in augustus 2020 een regionale visie, gevolgd door een strategie te hebben ontwikkeld. Deze strategie wordt uitgewerkt in een regionaal programma bestaande uit enkele organisatie-overstijgende projecten en samenwerkingsafspraken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website