Projectomschrijving

Sinds 2016 bestaat in de regio Noordwest Utrecht een samenwerkingsverband tussen zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden) en patiënten om de zorg voor mensen met artrose te verbeteren: mensen met (beginnende) artrose zijn zich onvoldoende bewust van de behandelmogelijkheden en consequenties van hun eigen handelen hierin en zorgverleners in de
regio voeren onvoldoende een gezamenlijk beleid voor de behandeling van artrose.

Doelstelling & plan van aanpak

Ambitie van het samenwerkingsverband is de artrosezorg in de regio Noordwest Utrecht te verbeteren waarbij persoonlijke ervaringen van mensen met artrose en hun naasten het uitgangspunt vormen. Het Stepped Care principe is de medisch inhoudelijke leidraad en Positieve gezondheid de basis. Op acht locaties in Noordwest Utrecht zijn al verbeteracties uitgevoerd om Stepped Care te implementeren. Cruciaal is nu om het huidige regionale netwerk verder te versterken en verbreden om daarmee de implementatie van Stepped Care over de hele regio te borgen, daarmee de juiste zorg op de juiste plek te realiseren en een groter publiek van mensen met (beginnende) artrose te bereiken, zodat in een vroeg stadium wordt gewerkt aan afname van de artrose. Iedereen kan iets doen!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website