Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn vier regio's van gemeenten in Nederland die sinds augustus 2019 een app en website hebben ontwikkeld om de beschikbaarheid van jeugdhulp voor verwijzers Jeugdhulp te ontsluiten. Dit zijn de regio's Lekstroom, Utrecht West, Alkmaar en Zuid Oost Utrecht. Totaal 22 gemeente hebben dit initiatief uitgerold via een app en website: Beschikbaarheidswijzer.

Voor de doorontwikkeling van deze wijzer (o.a. geschikt maken voor burgers, data analyse en referentiemogelijkheden) gaat we dit jaar doorontwikkelen.

De bedoeling is dat de zorg voor de jeugdige zo snel als mogelijk wordt ingezet en deze tool is hier faciliterend in. Het ontsluit de wachttijden bij de aanbieders en verwijzers kunnen gelijk zien via een rangorde welke aanbieder het snelst de gevraagde hulp beschikbaar heeft. Door inzicht te verschaffen aan verwijzer over de beschikbare hulp zal de vraag beter verspreid worden waardoor dit een positief effect zal hebben op de wachttijden in het algemeen. Daarnaast biedt het meer inzicht in de knelpunten binnen het zorglandschap van de regio. Dit is dan een instrument voor de inkoop en het contractmanagement.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website