Projectomschrijving

Waarom het programma ‘Gezonde Nieren’?

In Nederland heeft 11% van de bevolking (1,7 miljoen mensen) chronische nierschade (CNS). Van deze mensen weet 40% niet dat ze CNS hebben, mede omdat de vroege stadia van CNS geen klachten veroorzaken. Patiënten komen hierdoor te laat of niet in beeld van de huisarts.
Chronische nierschade is een probleem omdat patiënten met nierschade een verhoogd risico hebben op hart en vaatziekten en vaak op langere termijn verslechteren richting nierfalen en dialyse. Dat leidt tot zware, intensieve en dure zorg die door vroege opsporing en behandeling vaak kunnen worden uitgesteld of voorkomen. Het programma ‘Gezonde Nieren’ is een multidisciplinaire netwerk aanpak van zorgverleners die helpt om de zorg voor CNS-patiënten te verbeteren en bijdraagt aan preventieve opsporing en aanpak van risicopatiënten. Door betere organisatie van de zorg (registratie, regiefunctie) en het stellen en nastreven van behandeldoelen wordt de zorg verbeterd.

Resultaten startimpuls

De startimpuls JZOJP van ZonMw, is gebruikt voor de voorbereidingsfase van het programma ‘Gezonde Nieren Friesland’. Er is een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. Zij bewaakt en stuurt het project van 1 november 2020 tot 1 november 2021, met als doel om het programma na afronding van de pilot (indien succesvol) op te schalen. Zo is een zorgnetwerkorganisatie ontstaan met nauwe samenwerking zowel zorginhoudelijk (samenwerking huisarts, specialist en apotheker) als organisatorisch (financiering, contractering)
Het project Gezonde Nieren Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van Nierstichting Nederland en Stichting de Friesland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website