Projectomschrijving

Het project heeft als doel een samenwerkingsverband op te richten waarmee gerealiseerd wordt dat er in 2 wijken in Apeldoorn een voorbeeld aanpak voor leefstijlaanbod uitgewerkt wordt wat leidt tot een integraal aanbod op basis van erkende (RIVM) leefstijlinterventies. Op termijn wordt een integraal aanbod in hele gemeente Apeldoorn nagestreefd. Hier zijn ook de Gemeente Apeldoorn en een burgerpanel bij betrokken.

Doelstelling

Het uiteindelijk doel is om in Apeldoorn een leefstijlorganisatie neer te zetten waarbij elke doelgroep een kwalitatief goed aanbod op gebied van leefstijl voor zich heeft. Om dit te bewerkstelligen is er een breed en sterk samenwerkingsverband van publieke en private partijen nodig met een eenduidige visie. We gaan op zoek naar zorgaanbieders en partijen om de organisatie te versterken met als doel de leefstijlinterventies en de burgers kwalitatief én kwantitatief zo goed mogelijk te helpen en daarmee de bereikbaarheid van leefstijlinterventies laagdrempelig te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website