Projectomschrijving

Het Drents samenwerkingsverband wil de gezondheidszorg in de regio Emmen anders en duurzamer organiseren door het realiseren van anderhalvelijns voorzieningen. ln deze voorzieningen zullen zoveel mogelijk formele en informele zorg-, welzijns,- en ondersteunende organisaties interdisciplinair en integraal gaan samenwerken. De gezondheidszorg wordt hierdoor efficiënter georganiseerd en blijft in de regio beschikbaar. De zorg wordt tevens goedkoper omdat eenvoudige handelingen die normaliter in het ziekenhuis worden verricht, op een andere wijze worden ingevuld.

Zorgbelang Drenthe, stichting de Toegang, Zorg4Emmen (Apotheek de Vriendschap, Huisartsenpraktijk de Uil en Fysiotherapie Scheperpark) en Stichting Regiocare vormen het regionaal bestuurlijk netwerk. Hierin zetten zij zich samen in om de zorg in Emmen voor nu en in de toekomst goed en betaalbaar te houden, onder meer door deze dichter bij mensen thuis en slimmer te organiseren. De subsidie van ZonMw maakt het mogelijk om deze transitie te realiseren en in samenspraak met inwoners en betrokken partijen verder vorm te geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website