Projectomschrijving

Zorggroep Almere en Flevoziekenhuis hebben de handen ineengeslagen om samen te komen tot een
regionale Agenda van de juiste zorg op de juiste plek en de uitdagingen op het gebied van de zorgbehoefte in de regio Almere aan te gaan. Essentie van de juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Doelstelling

Doelstelling van de regionale Agenda is het realiseren van optimaal samenhangende zorg in de regio Almere waarbij de patiënt zo lang mogelijk thuis in zijn eigen leefomgeving kan blijven functioneren. De drie belangrijkste thema’s waarop het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere zich de komende jaren gaan richten zijn patiëntenzorg, waarbij de integrale zorg rondom chronisch zieken en ouderen centraal staat, eHealth en informatie-uitwisseling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website