Projectomschrijving

In de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen werken vertegenwoordigers van ouderen, gemeenten, aanbieders van zorg, welzijn, verzekeraars en kennisinstellingen samen aan goede en passende zorg en dienstverlening aan Drentse ouderen. Vanuit een gezamenlijke visie en ambitie wordt hierdoor sneller ontwikkeld, kennis gedeeld en samenwerking en innovatie gestimuleerd.

Doelen en Werkwijze

Wensen en behoeften van ouderen en hun netwerk vormen het vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen binnen de Alliantie. Met de startimpuls is gezorgd voor verdieping van de samenwerkingsovereenkomst. Zodat betrokkenheid en commitment op micro- meso- en macro niveau vanuit de Alliantie geborgd is. De Alliantie werkt op basis van een gezamenlijke visie en ambitie. Met concrete focus op te ontwikkelen thema’s. Deze zijn gebaseerd op het Regiobeeld en uitgewerkt in de meerjarenagenda 2020-2022. De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is adviserend, initiërend en faciliterend.

Doelgroepen

Er zijn drie doelgroepen. De resultaten zijn in het belang van de ouderen in Drenthe. Om de resultaten te bereiken hebben professionals de juiste tools nodig en de juiste integrale samenwerking. Een samenwerkend netwerk met bestuurders is nodig om professionals de randvoorwaarden te geven om hun werk te doen en eventuele knelpunten voor hen op te lossen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website