Projectomschrijving

Het Drents zorglandschap streeft naar integrale samenhang voor preventie, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. In de ouderenzorg lukt het nog niet altijd de zorg voor ouderen samenhangend en integraal aan te bieden, in aansluiting op wat ouderen echt nodig hebben. De Drentse partijen willen de krachten bundelen middels de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen. De alliantie is ene netwerk waarin bestuurlijke afstemming en afspraken worden gemaakt op Drents niveau tussen de financiers van zorg en ondersteuning (twaalf Drentse gemeenten en Zilveren Kruis), aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen.

Plan van aanpak

De wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk vormen steeds het vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen. De uitvoering hiervan vindt lokaal plaats. Met behulp van de subsidieaanvraag ‘Startimpuls’ wil de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen komen tot een duurzame en slagvaardige governancestructuur met een bijpassende bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website