Projectomschrijving

Mensen met progressieve neuromusculaire ziekten (NMZ) krijgen te maken met toenemende beperkingen en ervaren daardoor barrières bij maatschappelijke participatie, waaronder werk. Er is steeds meer bewijs dat sociaalculturele factoren een rol spelen bij ziekte-ervaringen, maar we weten niet precies in welke mate en hoe.

Doel van dit project is meer inzicht krijgen in de rol van gender, leeftijd en klasse en hun samenhang bij de ziekte-ervaringen van mensen met NMD. We richten ons op het opnieuw analyseren van bestaande diepte-interviews vanuit vier verschillende perspectieven (gender, leeftijd, klasse en disability) en hun samenhang.

Met dit onderzoek willen we bijdragen aan een inclusieve zorg- en beleidspraktijk, en nieuwe methodologische kennis opdoen over intersectionele analyses van secundaire kwalitatieve data.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website