Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstholte (aorta aneurysma) treft naar schatting 200.000 mensen in Nederland. Jaarlijks worden 1.200 preventieve operaties verricht om het openscheuren van de aorta te voorkomen. Zo’n operatie heeft risico’s en moet dan ook alleen worden uitgevoerd als de risico’s van de operatie opwegen tegen het risico van een scheur van de aorta.

 

Doel

SIZE MATTERS onderzoekt man-vrouw verschillen in zo’n aorta-aneurysma zoals groeisnelheid, biomarkers, erfelijke factoren, psychologische stress, en risicofactoren rondom de operatie. De verkregen kennis wordt gebruikt om een beslismodel voor de optimale timing van de operatie te maken en een patiënten informatieportaal en keuzehulp te ontwikkelen.

 

Verwacht resultaat

SIZE MATTERS beoogt betere man-vrouw specifieke herkenning van hoog risico patiënten, optimale timing van de preventieve operatie, minder stress, een betere kwaliteit van leven, en beter geïnformeerde patiënten die kunnen meebeslissen in hun behandeling.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn de onderzoekers bezig met het verzamelen van data voor de onderzoeken die binnen het SIZE MATTERS project worden uitgevoerd.

 

Een belangrijk onderzoek is “The DisSEXion Study”. De doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van verschillen tussen mannen en vrouwen met een thoracaal aorta aneurysma of dissectie in patiënt kenmerken, kenmerken over de uitgevoerde operatie, en uitkomsten.

 

Aan deze studie werken drie Nederlandse centra mee. Alle patiënten die tussen 2007-2017 in deze drie centra opgenomen zijn geweest in verband met een thoracaal aorta aneurysma of dissectie worden onderzocht. De informatie die verzameld wordt omvat patiënt kenmerken, kenmerken over de uitgevoerde operatie, en korte en lange termijn uitkomsten (zoals risico op overlijden, beroertes, heroperaties, en kwaliteit van leven). De uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling het klinisch beslis model, welke ook in het patiëntportaal geïntegreerd zal worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Thoracic aortic aneurysms (TAA) result from progressive dilatation of the thoracic aorta and confer a risk for aortic dissection or rupture, which is associated with significant morbidity and mortality. The incidence of thoracic aortic aneurysms in the general population is difficult to estimate because the disease is usually “silent”. In the Netherlands there are an estimated 200.000 adults with TAA, and annually 600 deaths of aortic dissection or rupture. There are clear differences in the incidence of TAA between men and women, with a higher incidence in men.

The main concern of TAA is an acute dissection of the aorta, which represents an emergent condition associated with an exceptionally high-mortality rate in the first 48 h after symptom onset, particularly in patients who are not immediately referred for surgical treatment to centres with expertise in this procedure. Little is known on possible differences in outcome between male and female patients with Thoracic Aortic Aneurysm (TAA). Although aortic disease is thought to affect men more frequently than women, aortic growth is different between men and women. The mechanisms for these male-female difference in TAA outcome remain, however, unclear. The timing of preventive surgery is now not different for men and women, but gender-based cut-off values for maximal aortic diameter might be needed.

Many TAA patients experience high levels of stress, afraid that their aorta might rupture, with potential male-female differences in stress levels, with different impact on life and coping mechanisms. Although gender differences in emotional functioning and stress (i.e. anxiety/depression) are very well known to exist in the general population, these differences have largely been neglected in patients with heart disease in general and aorta disease in particular. Better reliable patient information conveyance may greatly enhance patient’s quality of life and participation in decision making.

 

SIZE MATTERS aims to implement male-female specific insights into aortic root and ascending aorta characteristics into clinical practice, allowing better identification of high risk Thoracic Aortic Aneurysm (TAA) patients, better timing of intervention based on reliable cut-off values for aorta diameter, stress reduction, better quality of life, and better informed patients who are empowered to participate in clinical decisions.

 

This will be done by studying:

 

1. normal and abnormal time-related growth of aortic root and ascending aorta in men and women including interventionist predictors

2. complaints of women versus men in relation to onset of acute aorta events.

3. the prognostic value of biomarkers and sex hormones

4. the impact of X-linked genetic background

5. psychological stress in TAA men versus women

6. determinants of outcome after TAA surgery in men versus women and within women

 

and use this information to:

 

7. develop a clinical decision model for the optimal timing of intervention taking into account male-female and size differences

8. embed the clinical decision model in a gender-sensitive information portal and decision aid for TAA patients

 

 

The proposed research will result in improved sex and gender specific insights into time-related aortic root and ascending aorta growth in the general population and in TAA patients, and the role of biomarkers and genetic background in this regard. Also, improved insight into gender specific stress and coping mechanisms will be implemented in effective tools that are aimed at improving coping strategies and quality of life of TAA patients. The insights into male-female differences in prognosis after TAA surgery will provide valuable input for clinical decision making in TAA, and be implemented in the clinical decision model and in the patient information portal & patient decision aid.

 

Thereby, this unique and highly innovative proposed research allows not only for improved scientific insights but in addition implementation of these insights into tools that can immediately be utilized in clinical practice, directly benefitting patients, clinicians, clinical care, and society at a large.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website