Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste stap van dit project was het identificeren van geneesmiddelgroepen met een duidelijk sekseverschil in risico op een bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopname. Er is een overzicht van geneesmiddelgroepen opgesteld die het meest frequent zijn geassocieerd met een bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopname. Bij deze geneesmiddelgroepen zijn de risico’s voor vrouwen vergeleken met die voor mannen waarbij rekening is gehouden met het totaal aantal opnames voor vrouwen en mannen in dezelfde periode. Vervolgens is er een top 20 van geneesmiddelgroepen opgesteld waarbij het risico op een ziekenhuisopname tussen vrouwen en mannen het meest verschilt. Als tweede stap is onderzocht welke veel voorkomende bijwerkingen worden gedocumenteerd als reden van ziekenhuisopname. Bij deze bijwerkingen zijn de risico’s vergeleken tussen vrouwen en mannen. Van de 20 bijwerkingen waarbij het risico op een ziekenhuisopname het meest verschilt tussen vrouwen en mannen is een lijst opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht of het totaal aantal geneesmiddelgebruikers en/of de leeftijd invloed hebben op de risico’s op ziekenhuisopname. Aan de hand van die resultaten en het HARM rapport zal er een lijst van meest voorkomende bijwerkingen in Nederland geïdentificeerd worden. In de volgende stap zal er gekeken worden naar die bijwerkingen in combinatie met specifieke geneesmiddelgroepen. Voor deze combinaties zal het risico voor vrouwen en mannen worden vergeleken, waarbij er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en voor het aantal vrouwelijk en mannelijke gebruikers. Daarna zal er gekeken worden of geslacht een risicofactor is voor die bijwerkingen door te corrigeren voor andere verschillen zoals dosering, formulering, toedieningsweg, aantal voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelinteracties en co-morbiditeiten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn twee lijsten opgesteld. De eerste lijst betreft een top 20 van geneesmiddelgroepen met de grootste sekseverschillen in risico op een bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopname. De tweede lijst bevat bijwerkingen die leiden tot een ziekenhuisopname waarbij de 20 bijwerkingen met het grootste verschil in risico tussen vrouwen en mannen is weergegeven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sex differences in drug response remain controversial. Although many studies were designed to demonstrate sex differences in pharmacokinetics, few looked at pharmacodynamics, and even fewer determined clinical outcome. Despite the abundance of literature on the way sex influences metabolic activity, drugs are rarely prescribed with such variations in mind. This may be part of the reason why women are 1.5-1.7 times more likely to develop an adverse drug reaction (ADR) to drugs than men. With this nationwide study we will identify the nature of ADR-related hospital admissions with the most distinct sex differences, the drugs involved, and determine if sex is an independent risk factor for these clinically relevant ADRs. After the pathogenesis behind the differences has been revealed in subsequent clinical pharmacologic studies, sex-specific guidelines can be developed to minimize the incidence of ADRs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website