Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vrouwen rapporteren meer lichamelijke klachten dan mannen, en lichamelijke klachten van vrouwen blijven vaker medisch onbegrepen. Dit project onderzoekt oorzaken voor dit verschil tussen mannen en vrouwen bij de patiënt, de huisarts en hun interactie. Biologische sekseverschillen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten, maar mannen en vrouwen verschillen ook van elkaar in communicatie en het zoeken naar hulp.

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen worden bestudeerd aan de hand van de interactie tussen patiënt en huisarts tijdens het consult. Ook worden huisartsenregistraties onderzocht op aanwijzingen voor verschillen in het zoeken naar hulp, aanvullend onderzoek, verwijzing, en behandeling. Patiëntervaringen met medische zorg worden uitgevraagd in interviews. De uitkomsten van het project bieden handvatten voor betere zorg voor lichamelijke klachten van vrouwen en mannen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste helft van dit project hebben we ons gericht op man-vrouw verschillen in het rapporteren van lichamelijke klachten, en in de communicatie. Voor het rapporteren van klachten hebben we onderzoek gedaan in het populatiecohort LifeLines. Daarin hebben we allereerst een gender-index ontwikkeld die per deelnemer de mate van mannelijke en vrouwelijke psychosociale kenmerken reflecteert. Vervolgens hebben we geanalyseerd in hoeverre sekse en gender gerelateerd waren aan het rapporteren van lichamelijke klachten en chronische ziektes. We vonden dat zowel vrouwelijke sekse als vrouwelijke gender kenmerken geassocieerd waren met meer lichamelijke klachten en chronische ziektes.

 

Voor wat betreft man-vrouw verschillen in communicatie hebben we een review gedaan naar taalelementen die verschillen tussen mannen en vrouwen. Het doel van deze review was het creëren van een overzicht over de taalkundige en interactionele aspecten van taalgebruik in relatie tot sekse en gender, om vervolgens taalgebruik in huisarts-patiënt gesprekken systematisch te kunnen analyseren. Wij vonden geen sterke verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk taalgebruik; wel werden enkele verschillen in taalgebruik van mannelijke en vrouwelijke sprekers gevonden in specifieke condities. Perceptie lijkt een grote rol te spelen als het gaat om het waarnemen van communicatieverschillen tussen mannen en vrouwen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Women report more numerous, more severe and more frequent somatic symptoms than men. Women’s symptoms more often remain medically unexplained, and they are less satisfied with the provided care. It is unknown what drives these perceptions and differences. Sex-associated biological differences might cause a men-women gap in the physical generation of somatic symptoms. Gender-associated socio-cultural factors are considered determinants of risk, outcomes and healthcare seeking for these symptoms. These differences do not only exert their effects on the level of the patient, but also on the level of health care professionals. Doctors perform fewer diagnostic interventions and are more likely to search for psychological origins of somatic symptoms in women.

 

Current studies thus suggest gender inequalities in medical trajectories, but are typically focussed on quantitative differences between men and women, thereby ignoring intersex conditions and gender-associated factors. This overly simple conceptualization also implies that in-depth analyses of the mechanisms contributing to sex and gender inequalities are lacking.

 

The aim of the current study is to investigate sex and gender inequalities in medical trajectories associated with common somatic symptoms, and their determinants at the level of the patient and the doctor. Medical trajectories are initiated by patients’ decisions to seek help, followed by doctor-patient interactions during consultations, resulting in doctors' decisions about diagnostic procedures, referrals and treatment strategies. The current study encompasses all aspects of such medical trajectories, from the macro level of healthcare seeking behaviour in the population to the micro level of communication in the consultation room. Since the medical decisions shaping the trajectory associated with common somatic symptoms are particularly made during consultations in general practice, these form the core of the current proposal.

 

The project will consist of four complementary subprojects focusing on different stages in medical trajectories associated with common somatic symptoms. Subproject 1 is focused on the level of the patient, and studies sex and gender differences in the prevalence of and healthcare seeking for common somatic symptoms. This subproject is based on existing data from the general population cohort LifeLines, in which biological sex is defined by genetic data, and psychosocial gender by a gender score that will be calculated using a large set of available gender-associated variables. Subproject 2 is centred around doctor-patient interactions, and will analyse sex and gender differences in communication patterns and language use in existing videotaped consultations between GPs and patients. This subproject also includes a controlled experimental study in which the effects of communication patterns on men and women will be studied. Subproject 3 focuses on the level of the doctor, and analyses objective indications for sex and gender inequalities in diagnostic procedures, referrals and treatment strategies for patients presenting common somatic symptoms. This subproject is based on existing data extracted from electronic patient records, collected in the context of routine clinical practice by general practitioners. Subproject 4 provides in depth insight into the patient perspective by supplementing these data with interviews in which patients with various sex and gender identities are asked to reflect on all stages in their medical trajectories in relation to their expectations and needs.

 

This unique multidisciplinary project combines epidemiological studies with observational analysis of clinical practice, qualitative research towards the patient perspective and a controlled experimental design in which the effects of communication patterns will be studied. The innovative project combines the extensive experiences of multiple experts from different fields (common somatic symptoms, gender, communication, patient experience) and types of organizations (university, general practice). A gr

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website