Projectomschrijving

Voor iemands geestelijke gezondheid maakt het veel uit of men man of vrouw is. Veel aandoeningen treffen de ene sekse meer dan de andere, bijv. depressie tweemaal zo vaak vrouwen en alcoholmisbruik meer mannen. Maar ook oorzaken van psychische problemen kunnen anders zijn voor mannen en vrouwen, en de wijze waarop ze deze problemen beleven, er hulp voor zoeken, etc. Het is van groot belang dat hulpverleners goed van deze verschillen op de hoogte zijn. Toch komt deze kennis nog steeds niet in alle opleidingen voldoende aan bod. Dit project maakt een grote inhaalslag, en wel voor de opleidingen tot GezondheidsZorg (GZ-) en Klinisch Psycholoog, en Psychotherapeut. We beginnen met enkele van de in totaal 6 opleidingen; de overige volgen later. We werken laagdrempelig en servicegericht, door in overleg bruikbaar materiaal aan te reiken: artikelen, factsheets, powerpoint slides, praktijkopdrachten. We gaan ook na of het aangeboden materiaal ook echt in de opleidingen wordt gebruikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website