Projectomschrijving

Reuma komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer klachten en problemen van de behandeling. Zorgverleners zijn zich onvoldoende bewust van deze verschillen waardoor er in de behandeling vaak te weinig aandacht voor is.

Met dit project willen we zorgverleners meer bewust maken van man/vrouw- verschillen bij reuma. Samen met patiënten en zorgverleners kijken we welke verschillen het belangrijkste zijn. Vervolgens maken we zorgverleners via een quiz meer bewust van deze verschillen en kijken samen met hen hoe we de kennis over man/vrouw-verschillen het beste kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren.

De resultaten worden vertaald in een bespreekwijzer voor patiënten en zorgverleners. Met een bespreekwijzer zorgen we ervoor dat verschillen tussen mannen en vrouwen ook echt aan bod komen tijdens het consult. De bespreekwijzer zal verspreid worden via het Reumafonds en de behandelrichtlijnen voor reumatische ziekten zodat deze straks ook echt gebruikt wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website