Projectomschrijving

Achtergrond

In voorbereiding op de decentralisatie Beschermd Wonen wordt in de geest van de commissie Dannenberg (‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’) uitvoering geven aan de inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken in de regio. Het doel van het regioplan is de versterking van regionale en lokale samenwerking gericht op integrale ondersteuning op maat voor cliënten, om de beoogde combinatie van decentralisatie en transformatie van alle gemeenten te kunnen realiseren. De uitvoering van het regioplan bestrijkt de gehele ondersteuningsstructuur voor de doelgroep: preventie, toegang, begeleiding in de thuissituatie, opvang en woonvoorzieningen. Hierbij is de ondersteuningsstructuur gericht op sociale inclusie, herstel en participatie.

Doelstelling

Om het regioplan zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt een projectleider aangesteld die aan de slag gaat met de implementatie en borging van de gemaakte afspraken die in het regioplan zijn opgenomen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website