Projectomschrijving

Achtergrond

De regio Zuidwest-Drenthe wil een extra impuls geven aan de kanteling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De regio kiest ervoor om zich af te splitsten van de regio Assen, omdat het plan is vooruit te lopen op de gefaseerde doordecentralisatie van beschermd wonen.

Op de schaal van Zuidwest-Drenthe is het mogelijk nauwer aan te sluiten op het lokale aanbod van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg. Met de regionale woningcorporaties en zorgaanbieders is het mogelijk een breed aanbod te realiseren van woonvarianten in combinatie met (nieuwe) vormen van ondersteuning. Met de buurtteams, wijkteams en het Optimaal Leven Team is een infrastructuur aanwezig voor vroegsignalering, voor het snel op- en afschalen van de ondersteuning en zorg en voor het bieden van integrale levensbrede ondersteuning gericht op sociale inclusie, herstel en participatie.

Samen met de gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe is een concept Regioplan Beschermd Wonen opgesteld. Dit plan moet vertaald worden in een implementatieplan voor Zuidwest-Drenthe. Er moeten inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de regio, tussen de gemeenten in de nieuwe regio, met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnswerk in de regio en met organisaties van cliënten en naasten. Hiertoe moet een projectleider worden aangetrokken.

Doelstelling

Samen met de gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe is een concept Regioplan Beschermd Wonen opgesteld. Dit plan moet vertaald worden in een implementatieplan voor Zuidwest-Drenthe. Er moeten inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de regio, tussen de gemeenten in de nieuwe regio, met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnswerk in de regio en met organisaties van cliënten en naasten. Hiertoe moet een projectleider worden aangetrokken.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website