Projectomschrijving

Achtergrond

In de regio Meierij en Bommelerwaard is afgelopen jaar hard gewerkt aan de regionale samenwerking. Waar eerst de beleidsmedewerkers van de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch voornamelijk het werk deden op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO), is er nu een actieve samenwerking. Dit zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid. Om dit kracht bij te zetten is er een Regiovisie BW/MO opgesteld voor 2020 en verder. Aankomend jaar wordt voor het eerst gewerkt met een concreet uitvoeringsprogramma, wordt de samenwerking gestimuleerd en wordt de doordecentralisatie na 1 januari 2022 vormgegeven. Daarnaast is er het afgelopen jaar gewerkt met een regionaal projectleider, wat heeft geleid tot een stroomversnelling in de samenwerking, deze functie dient in 2020 doorgezet te worden om de samenwerking te handhaven.

Doelstelling

De Regiovisie BW/MO is opgesteld met input van meer dan 100 betrokkenen, zoals cliënten, ervaringsdeskundigen, adviesraden, zorgaanbieders, toegang, bestuurders, beleidsmedewerkers en meer. Het doel is om deze samenwerking voort te gaan zetten in alle uitdagingen die zich de komende tijd op het gebied van BW/MO zullen voordoen. Als er een breed draagvlak is, kan er meer kwaliteit en continuïteit van de zorg geleverd worden aan de cliënten. Hiervoor is het belangrijk dat de samenwerking tussen de regiogemeenten (en andere partners) wordt gestimuleerd, dat er gezamenlijk aan de slag wordt gegaan met het uitvoeringsprogramma en verantwoordelijkheid wordt genomen. Het plan is om de doordecentralisatie na 1 januari 2022 gezamenlijk vorm te geven.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website