Projectomschrijving

Achtergrond

In een samenleving moet er voor iedereen een thuis zijn, ook kwetsbare mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, leren, werken en wonen. In de Noord-Veluwe wordt als gemeente samengewerkt met de partners en inwoners aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de deelname van kwetsbare mensen in de samenleving.

De inzet van ervaring en ervaringsdeskundigen zijn hierin belangrijk. Er wordt naar gestreefd om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten meedoen. Belangrijk hiervoor is een eigen woonplek. Hiervoor wordt samen opgetrokken, over grenzen van domeinen heen gekeken en worden vragen van kwetsbare inwoners vroegtijdig en breed opgepakt. Het sociaal domein is in beweging en veranderen en innoveren is de komende jaren noodzakelijk.

Doelstelling

Dit project is een coproductie van aanbieders, cliënten, woningcorporaties, ambtenaren uit de regio, inwoners, vrijwilligers en buurtbewoners. Het regio- en beleidsplan beschrijft de Noord-Veluwse aanpak op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van de toekomst. Door het plan heen zijn linkjes naar verdiepende onderzoeken en lokale voorbeelden verwerkt voor iedereen die meer wil weten. De komende 4 jaar staan in het teken van veranderen. Daarvoor is een nog bredere betrokkenheid nodig dan nu al bestaat. Meer dan voorheen wordt er samengewerkt met de beleidsterreinen Veiligheid en Wonen. En nog belangrijker: de inzet van ervaringsdeskundigen bij zowel beleidsontwikkeling als ondersteuning is niet meer weg te denken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website