Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeenten in de regio Centraal Gelderland hebben het Transformatieplan ‘Samen aan Zet’ vastgesteld en vertalen deze naar uitgangspunten. In het Transformatieplan “Samen Aan Zet” staan de acties waaraan door verschillende regionale werkgroepen uitvoering wordt gegeven. In het Transformatieplan zijn verschillende condities opgenomen en verwerkt, die ook zijn opgenomen in het rapport van de landelijke commissie Toekomst Beschermd Wonen.

De regio is bezig met de uitvoering van het Transformatieplan. Aan diverse thema’s (inkoop, toegang, inbreng ervaringsdeskundigheid, lokale basisinfrastructuur, transformatie regionale voorzieningen, monitoring) en het bepalen van de forse meerjarige transformatieopgave waar de regio voor staat, wordt uitvoering gegeven. Voor de uitwerking van een samenwerkingsconstruct dat als alternatief kan gaan dienen voor de huidige centrumgemeente‐constructie is een kwartiermakers-functie en expertise benodigd.

Daarnaast wordt gezamenlijk meer ingezet op:

  • opbouw van de lokale basisinfrastructuur (draagkracht in wijken)
  • regionale woonafspraken en woonvarianten ten behoeve van uitstroom en ambulantisering

Doelstelling

Het doel is om concreet uitwerking te geven aan een alternatief voor de centrumgemeentefunctie die de gemeente Arnhem vervult (juridisch samenwerkingsconstruct) en in te zetten op de genoemde thema’s: lokale basisinfrastructuur (inclusief kennisdeling) en wonen/woonvarianten en woonafspraken. Hiermee wordt uitvoering aan het Transformatieplan “Samen aan Zet” gegeven.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website