Projectomschrijving

Achtergrond

In Den Haag is er een diverse en groeiende groep daklozen. Velen hebben te maken met verslavingsproblematiek en/of een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. Voor een deel van deze groep ontbreekt een veilige plek waar zij bij ziekte of tijdens een herstelproces kunnen verblijven.

Doelstelling

Voor deze groep gaat Stichting HouseMartin een kleinschalig respijthuis opzetten. Het Respijthuis HouseMartin wordt een laagdrempelige, cultureel en religieus sensitieve logeergemeenschap en biedt verzorging aan maximaal 6 gasten. Met de subsidie wordt een projectleider bekostigd, die vorm geeft aan de dagelijkse leiding van het project.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk, Protestantse Diaconie, het Straatpastoraat, het Straatconsulaat en Stek.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website