Projectomschrijving

Achtergrond

Dit project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met complexe ggz-problematiek. Vanwege hun uiteenlopende problemen op verschillende levensgebieden, zijn zij aangewezen op hulp vanuit verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren. De benodigde samenhang en afstemming laat in de praktijk echter nog vaak veel te wensen over.

Doelstelling

Er wordt een instrument (Quickscan) ontwikkeld om middels actieonderzoek zowel de inhoud van zorg (kwaliteit) als samenhang (samenwerking) in een regio in kaart te brengen. Dat wordt gedaan vanuit het perspectief van de cliënt en samen met cliënten en naasten wordt een verbeteragenda opgesteld. De Quickscan zal in 5 regio’s (inclusief pilot) worden uitgevoerd en in de rapportage Landelijke Lessen worden alle uitkomsten gebundeld, en is er aandacht voor de knelpunten op landelijk niveau. Een stuurgroep met landelijke partijen adviseert bij de ontwikkeling, regionale uitvoering en verdere verspreiding van de Quickscan.

Samenwerkingspartners

Kenniscentrum Phrenos, Zorgverzekeraars Nederland, MIND, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website