Projectomschrijving

Achtergrond

Vanaf 2021 wordt de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met psychische problemen en vanaf 2022 wordt een nieuw, objectief verdeelmodel ingevoerd. Daarmee verdwijnt de functie van de centrumgemeente en worden alle gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Dit vraagt om een intensieve doorontwikkeling van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook is nieuwe samenwerking aan de orde voor de voorzieningen die regionaal noodzakelijk zijn en niet door alle gemeenten individueel kunnen worden ingericht. De subsidie betreft het proces dat inmiddels is vormgegeven om op verschillende onderdelen een nieuwe uitvoeringspraktijk in te richten en de besluitvorming daarover voor te bereiden.

Doelstelling

Het project betreft de uitvoering van de eerder vastgestelde regiovisie en de concretisering van de besluitvorming over de voorzieningen waarvoor nieuwe regionale samenwerking moet worden ingericht; inclusief de inhoudelijke uitwerkingen die daar bij horen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website