Projectomschrijving

Achtergrond

In aansluiting op de visie Dannenberg is het de bedoeling dat de gemeenten de ondersteuning en bescherming van mensen die beschermd wonen, en eventueel aanvullende behandeling nodig hebben, zoveel mogelijk op een beschermde thuissituatie inzetten. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving.

Hiervoor is het nodig dat de 15 gemeenten komen tot een organisatie en uitvoering van Beschermd Wonen die past bij deze ambitie en opgave en waarbij delen lokaal en regionaal worden vormgegeven. Dit vergt een gezamenlijk proces waarin ambitie, visie, uitgangspunten en doelstellingen voor Beschermd Wonen gezamenlijk en gedragen worden geformuleerd. Het gaat om passende ondersteuning voor inwoners in de regio Eindhoven, binnen het financieel beschikbare kader.

Doelstelling

Om de ontwikkelde regiovisie om te zetten in concrete afspraken wordt een externe projectleider aangesteld. Het project is erop gericht om in gezamenlijkheid de volgende doelstellingen te behalen:

  • Er worden keuzes gemaakt over de regionale gezamenlijke taken en financiële risicodeling
  • De keuzes over de regionale samenwerking worden concreet uitgewerkt en er zijn afspraken gemaakt
  • De lokale uitvoeringsplannen worden lokaal vastgesteld en gemeenten geven hier uitvoering aan. Deze plannen brengen in kaart waar extra inzet op nodig is om de doordecentralisatie en gezamenlijke ambities en doelstellingen zo succesvol mogelijk te laten zijn.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website