Projectomschrijving

Achtergrond

De aanpak van dakloosheid verandert in Nederland. Beleidsmakers zijn gaan inzien dat herstel van dakloosheid begint met stabiele huisvesting. Steeds meer dakloze mensen gaan wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. In ’s-Hertogenbosch en omgeving hebben wijkbewoners op veel plaatsen weerstand tegen de komst van dakloze mensen.

Doelstelling

Om prettig samenleven in de wijk te bevorderen, willen drie lokale partners – Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Farent Sociaal Werk en Alianco, stichting van ervaringsdeskundigen – samen met ex-dakloze mensen, wijkbewoners en de Hogeschool Utrecht in een Ontwikkelwerkplaats onderzoeken hoe vooroordelen verminderd kunnen worden en contact met de buurt kan worden genormaliseerd. Er worden bewustwordingsbijeenkomsten voor bewoners en professionals in de wijk ontwikkeld en georganiseerd. Daarbij wordt onderzocht wat de impact en werkzame en belemmerende elementen hiervan zijn. Er wordt een draaiboek voor de bijeenkomsten ontwikkeld dat na afloop van het project in alle regiogemeenten (en ook daarbuiten) kan worden gebruikt voor het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk.

Samenwerking

Dit project betreft een samenwerking tussen Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Farent Sociaal Werk en Alianco, wijkbewoners en de Hogeschool Utrecht.

'Een fijne buurt kan echt het verschil maken' - Interview

Bewustwordingssessies brengen wijkbewoners en hun voormalig dakloze nieuwe buren dichter bij elkaar. Niet alleen de vooroordelen van de buurt, maar het zelfstigma van de nieuwe bewoner staat verbinding vaak in de weg.

Bekijk dit artikel uit de interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website