Projectomschrijving

Achtergrond

In oktober 2017 hebben de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer een regionale beleidsvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 opgesteld. Bij het opstellen van deze visie was het uitgangspunt dat in 2020 de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) zou worden door-gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. In aanvulling op de regionale beleidsvisie is een uitvoeringsplan opgesteld waarin wordt ingegaan op de huidige stand van zaken, de doelstellingen en de acties die nodig zijn om als gemeenten klaar te zijn voor de doordecentralisatie van BW in 2022.

Het eindproduct is een procedurele beschrijving van de intake waarbij rekening gehouden wordt met de volgende componenten, op basis van het te behalen resultaat van het traject:

  • Behoeften van de cliënt als het gaat om de ondersteuning
  • Sociaal netwerk
  • Wonen
  • Arbeid
  • Vrijetijdsbesteding

Doelstelling

Met de doordecentralisatie van beschermd wonen worden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierbij wordt ingezet op preventie, het aanbieden van lokale voorzieningen en op- en afschaling naar regionale voorzieningen wanneer dit nodig is. Om dit op een goede manier te kunnen doen wordt de toegang lokaal en laagdrempelig ingevuld door middel van een ‘levensbrede intake’, op basis van het te behalen resultaat voor de cliënt. Met de startsubsidie wordt invulling gegeven aan de procesbeschrijving voor deze ‘levensbrede intake’.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website