Projectomschrijving

Achtergrond

In Dordrecht is een grote groep dak- en thuisloze mensen die geen achtergrond hebben in verslaving en/of psychiatrische problematiek. De groep, bestaande uit ongeveer 50 mensen, ondervinden acute huisvestigingsproblemen. Op dit moment wordt hen huisvesting aangeboden die bestaat uit een combinatie van wonen en zorg, terwijl dit niet altijd nodig is.

Doelstelling

In het project wordt een huisvestingsprototype gerealiseerd, waarbij 5-6 woningen beschikbaar worden gemaakt voor acuut woningzoekenden. Daarbij wordt ingezet op het versterken van zelfregie, het creëren van verbinding tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de gemeenschap, en het bieden van toegang tot netwerken.

Samenwerking

Binnen het project wordt samengewerkt tussen Stichting De Buitenwacht, Studio Opkomst, Vastgoedonderneming Tres Invest BV.

Herstel begint met een dak boven je hoofd - interview

Voorkomen dat mensen dakloos worden, dat is het plan van een sociaal ondernemer en een vastgoedman uit Dordrecht. Ervaringsmaatjes helpen daarbij actief mee in het project ‘Huisvestigingsprototype Dordrecht’

Bekijk dit artikel uit de interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website