Projectomschrijving

Achtergrond

In de regio wordt al jaren veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van inwoners en hun naasten bij hun ondersteuningstraject, beleid en uitvoering. De inzet van professionele ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein staat echter nog in de kinderschoenen. Aantoonbare resultaten zijn helpend om meer prioriteit te krijgen binnen de krappe sociaal domein budgetten. Voor het behalen van resultaten is (tijdelijk) meer slagkracht vereist.

Doelstelling

Een van de projecten uit het uitvoeringsplan Bescherming & Opvang ‘Echte betrokkenheid, wederzijdse onafhankelijkheid' is de oprichting van een herstelacademie. Deze academie heeft als doel de positie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en hun familie of naasten te verstevigen en te zorgen binnen de herstelacademie voor een aanbod van zelfhulp, het werken aan innovaties in de behandeling, ondersteuning bij participatie en belangenbehartiging op bestuurlijk niveau.

In samenspraak met cliënten en naasten heeft het samenwerkingsverband van gemeenten en partners het concept van de herstelacademie inmiddels omgezet naar een herstelnetwerk, waarbij cliënten en naasten in hun eigen gemeente terecht kunnen voor trainingen, lotgenotengroepen en andere herstelgerichte activiteiten. Dit netwerk wordt bottom-up ondersteund door een klein team van 2 betaalde, professionele ervaringsdeskundigen, die tevens herstelgericht werken bij instellingen en gemeenten succesvol stimuleren, aanbod ontsluiten en verbinden. Om hun slagkracht te vergroten, de cultuurverandering van herstelgericht werken door te zetten en mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen echt te laten meedoen in de regio is een tijdelijke impuls voor dit team en netwerk essentieel.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website