Projectomschrijving

Achtergrond

Ambulantisering van de ggz en de transities van zorg naar de gemeenten zorgen ervoor dat mensen met (psychische) kwetsbaarheden en andere kwetsbare situaties zoals een licht verstandelijke beperking of verslaving meer en meer in de wijk wonen.

Doelstelling

Om de wijk een plek voor mensen met (psychische) kwetsbaarheden en andere kwetsbare situaties te laten zijn waar ze zich thuis en gelijkwaardig kunnen voelen, onderzoekt Samen Sterk zonder Stigma samen met Trimbos-instituut, Movisie, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem en Nijmegen hoe vooroordelen verminderd kunnen worden en hoe het contact met de buurt kan worden genormaliseerd.

Er worden aparte bewustwordingsbijeenkomsten voor bewoners, professionals en vrijwilligers georganiseerd in 2 wijken van 4 gemeenten. Het gekoppelde onderzoek richt zich onder meer op de werkzame elementen, verbreding van de doelgroep en op de borging van de aanpak, onder andere door een borgingsplan en een trainingsopzet om lokale ervaringsdeskundigen en gespreksleiders te trainen. Daarnaast worden de gemeenten geadviseerd over hoe ze langdurig aandacht kunnen hebben voor acceptatie in de wijk. De opgedane kennis wordt voor alle gemeentes beschikbaar en verspreid op kennisdelingsbijeenkomsten.

Samenwerkingspartners

MIND (voorheen Samen Sterk zonder Stigma), Trimbos-instituut, Movisie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Resultaten

 

Meer informatie

Donderdag 30 juni Afsluitende online bijeenkomst Welkome Wijk

Op donderdag 30 juni van 14.00 tot 16.30 uur presenteert Movisie online de bevindingen uit het onderzoeksproject Welkome Wijk!

Uiteraard staan de ervaringen uit de praktijk centraal, verteld door de gemeenten die ermee hebben gewerkt. Daarnaast wordt ingegaan op de opbrengsten van het project Welkome Wijk: de werkwijze zelf en wat het resultaat ervan is. Zodat je een idee hebt wat je zelf met deze werkwijze kan realiseren.

Meer informatie en inschrijven voor deelname

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website