Projectomschrijving

Achtergrond

“Een diverse, kleurrijke en inspirerende wijk, waar alle bewoners betrokken zijn, waar hun waarden en wensen gehoord worden en waar ruimte is om elkaars talenten te benutten”. Dit is een ideaalbeeld waar Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. naar toe wil werken in de wijk Gageldonk in Breda. In het verleden zijn hier verschillende interventies op ingezet, maar die hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

Doelstelling

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. wil bereiken dat de ex dak- en thuisloze bewoners die in de wijk Gageldonk wonen en komen te wonen zich welkom en veilig voelen, dat zij participeren en bijdragen in de wijk en dat zij zich gezien en gewaardeerd voelen om wie zij zijn.

Samenwerking

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o wil dit bereiken (in samenwerking met het Gemengd Wonen project Gageldonk) met de inzet van een ervaringsdeskundige die ondersteuning biedt aan deze bewoners en de brug slaat met de wijkbewoners, voorzieningen en activiteiten in de wijk.

 

Bruggen bouwen in Bredase wijk Gageldonk - Interview

Meedoen in de wijk? Het is voor mensen die dakloos zijn geweest allesbehalve eenvoudig. In de wijk Gageldonk in Breda bouwt een ervaringswerker bruggen en maakt ongemak bespreekbaar.

Bekijk dit artikel uit de interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website