Projectomschrijving

Achtergrond

Preventie, signalering en vroege interventies zijn met name de actielijnen die prioriteit krijgen om dakloosheid te voorkomen. Uit analyses blijkt dat de sociale diensten daar een cruciale rol in kunnen spelen. Door de dienstverlening dusdanig aan te passen (grijswonen, voorschotten, vaste lasten inhouden op uitkering, postadres verstrekken) en gelijk te trekken tussen de gemeenten wordt het mogelijk om uithuiszetting te voorkomen of snellere uitstroom te realiseren.

De actielijn Opvang en Wonen in de Wijk vraagt ook extra inzet om de verschillende gemeenten wat betreft uitvoering op een lijn te krijgen. Door opvang en wonen in de wijk beter te spreiden over de deelnemende gemeenten worden de lasten evenredig verdeeld.

Doelstelling

In 2018 is de visie opvang en beschermd wonen Parkstad Limburg vastgesteld door alle gemeenteraden van Parkstad. Op basis daarvan is een uitvoeringsagenda vastgesteld, die in oktober-november 2019 door alle colleges van Parkstad en de gemeente Beekdaelen is vastgesteld.

Doel van het actieplan is het voorkomen van instroom in de opvang, onder meer door afspraken tussen de gemeenten, met name de sociale diensten. Ook op het gebied van wonen zal gezamenlijk aan de slag worden gegaan met de corporaties, onder meer om een snellere uitstroom naar woningen te kunnen realiseren en het aanbod aan woningen te verruimen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website