Projectomschrijving

Schiphol is een plek waar mensen komen om te reizen, werken en recreëren. Het is ook een plek waar mensen met problemen komen. Schiphol Social Work (SSW) helpt deze hulpbehoevende en vaak verwarde mensen aan de juiste hulp. Bij een kleine groep van ongeveer 10 personen lukt dit niet. Deze mensen reizen door heel het land, hebben psychiatrische en/of verslaving problemen en geen duidelijke binding met een gemeente. Hierdoor krijgt een (zorg)instantie of gemeente geen grip op hen en krijgt de verwarde persoon niet de zorg die nodig is. GGZ inGeest is gevraagd om samen met SSW een aanpak voor deze mensen op te zetten. Zij worden hierin ondersteund door de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Schiphol.

Doel

Door middel van intensieve samenwerking op zowel regionaal- als landelijk niveau, willen we grip krijgen op deze problematiek. Ons doel is het aanstellen van één regievoerder, welke langdurig aan de casus gekoppeld zal zijn, ongeacht waar de persoon zich bevindt.

Resultaten

Het afgelopen half jaar hebben GGZ InGeest, Schiphol Social WOrk en het Leger des Heils samen met de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, een werkwijze ontwikkeld met als doel mensen met verward gedrag op Schiphol aan de juiste hulp en zorg te helpen. Er is in de aanpak een onderscheid gemaakt tussen twee groepen: ad hoc en langdurig. GGZ InGeest en Schiphol Social Work hebben de coördinatie op zich genomen van alle mensen met verward gedrag die ad hoc op Schiphol in beeld komen.

In nauwe samenwerking met netwerkpartners zoals de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, de Koninklijke marechaussee, Schiphol, beveiligingsbedrijven en de crisisdienst GGZ inGeest zijn honderden mensen met verward gedrag naar de juiste plek en aan de juiste zorg geholpen, in de regio en waar nodig andere regio's en centrumgemeenten.

Bij de langdurige groep bestaat de problematiek al vele jaren en is het bestaande zorg- en hulpaanbod onvoldoende. GGZ InGeest en Schiphol Social Work hebben zich gericht op in totaal 14 personen met zeer complexe problematiek en hebben de netwerken (formeel en informeel) rondom deze personen in kaart gebracht. Zij hebben ons gericht op samenwerking met partners in de regio en zo een netwerk gecreëerd, dat kan fungeren als basis voor hulp en zorg aan deze kwetsbare doelgroep.

Schiphol Social Work heeft zich tijdens het project extra kunnen toeleggen op de zorgtoeleiding van mensen met verward gedrag. Naast de ondersteuning bij de aanpak van de langdurige problematiek heeft SSW dagelijks mensen met verward gedrag aan de juiste hulp en of/zorg geholpen. Regelmatig was dit in samenwerking met de crisisdienst van GGZ Ingeest en de Koninklijke marechaussee en andere netwerkpartners. Deze hulp varieerde van het helpen van verwarde reizigers met het boeken van een nieuw ticket en in contact brengen met familie tot het helpen van daklozen met psychiatrische problematiek zonder onderdak of zorgkader. Door deze inzet zijn honderden mensen met verward gedrag naar de juiste plek en aan de juiste zorg geholpen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website