Projectomschrijving

In Zwolle werkt de gemeente samen met betrokken partners (o.a. Dimence, Travers, Stichting Focus, Zilveren Kruis) aan de doorontwikkeling van de herstelgerichte aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Doel

Het project streeft naar een situatie waarin de werkwijze dusdanig is doorontwikkeld, dat deze methode duurzaam ingezet kan worden voor een wijkgerichte aanpak voor psychisch kwetsbare personen. De inzet van ervaringsdeskundigen en grote professionele vrijheid zijn kenmerkend in deze werkwijze. Gemeente Zwolle en de partners gaan ervan uit dat dit zal leiden tot een snellere en meer passende respons op vragen van kwetsbare inwoners, hetgeen ook een preventief effect kan hebben op de vereiste behandeling en begeleiding.

Werkwijze

De periode 2019 en begin 2020 is gebruikt om de methodiek te ontwikkelen, te testen en aan te passen aan de Zwolse situatie. In de periode tot eind 2020 wordt de opgedane kennis en ervaring omgezet in een duurzame werkwijze die in meerdere wijken in Zwolle zal worden toegepast.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website