Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Hoe kunnen we Zorg op Afstand efficiënt en doeltreffend inzetten in de zorg voor mensen met verward gedrag? Dat is de vraag die we gaan beantwoorden in een project van ongeveer 24 maanden in de gemeente Alkmaar. Dit doen we in de volgende stappen:

1. In kaart brengen van de achtergronden van de doelgroep. Het gaat om mensen in de wijk die verward gedrag vertonen of dreigen te vertonen en die overlast veroorzaken door bijvoorbeeld het meldpunt politie 099-8844, 112 of de huisartsenposten veelvuldig te bellen. Maar wat zijn de doorverwijzers? Wie heeft deze personen in beeld? Dit onderzoek willen we doen samen met zowel het wijkteam als ook de ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, woningcorporaties, wijkondernemingen en natuurlijk de wijkagent/ politie.

2. Pilot uitzetten en monitoren waarbij we in een periode van 12 maanden in totaal 50 cliënten begeleiden via Zorg op afstand met als doel dat deze zorg afgebouwd wordt van aan de start ongeveer 2 uur per week naar maximaal een half uur per week.

3. Tenslotte leggen wij in de derde fase resultaten vast en gaan we op zoek naar structurele inbedding en financiering

 

 

Zorg-op-Afstand is de manier van begeleiden op afstand door middel van beeldbellen, welke Philadelphia Zorg al sinds 2014 met succes inzet voor haar cliënten met voornamelijk een (licht) verstandelijke beperking die zelfstandig wonen maar ook voor mensen met dementie en GGZ-problematiek. Je kunt via Zorg-op-Afstand zowel op een vast moment begeleiding krijgen, maar ook elk moment van de dag indien hier aanleiding voor is. Dit kan zonder afspraak en 24/7. Zorg-op- Afstand kan naast andere begeleiding plaatsvinden of zelfs de begeleiding vervangen. Zorg-op- Afstand kan ingezet worden door de cliënt zelf, maar ook voor het directe netwerk zoals ouders, kinderen of partner.

De doelgroep Mensen Met Verward Gedrag laat zich moeilijk definiëren maar gaat over de mensen in de wijk die niet of nauwelijks ondersteuning ontvangen of niet de juiste ondersteuning krijgen waardoor hun gedrag kan escaleren. Deze mensen hebben extra aandacht nodig van professionals. Het gedrag kan escaleren doordat er buiten de geplande momenten om, geen ondersteuning beschikbaar is voor zowel de cliënt als de directe omgeving van de cliënt en wellicht ook geen andere professionals. Het kan gaan om diverse doelgroepen:

• Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

• GGZ

• Verslavingsproblematiek

• Dementie

• Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

• Stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website