Projectomschrijving

Doel

Hoe Zorg-op-Afstand efficiënt en doeltreffend ingezet kan worden in de zorg voor mensen met verward gedrag. Dat is de vraag die geprobeerd werd te beantwoorden in het project ‘Zorg op Afstand als hulpmiddel bij zorg voor mensen met verward gedrag’ van de gemeente Alkmaar. Zorg-op-Afstand is een manier van begeleiden, welke Philadelphia Zorg door middel van 24/7 (beeld)bellen, al sinds 2014 met succes inzet voor cliënten. Via DigiContact kan op een vast moment begeleiding worden verkregen, maar ook op willekeurige momenten wanneer hier aanleiding voor is.

Resultaten

Tijdens dit project hebben 10 deelnemers mogen ervaren hoe 24/7 begeleiding voor hen een steun in de rug kan zijn. Wanneer outreachende diensten binnen de gemeente op een eenvoudige manier kunnen doorverwijzen, is de verwachting dat meer mensen geholpen kunnen worden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website