Projectomschrijving

Achtergrond

In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals regionale cliëntbelangenorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag. De regio is eind 2016 gestart met het programma ‘Zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag’. Een van de onderdelen hiervan is het zo normaal mogelijk vervoer voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden.

Sinds maart 2017 rijdt een aantal uren per week hiervoor een Quick Responder (QR) in de regio die, in plaats van vervoer per politieauto, met gespecialiseerd personeel het vervoer van verwarde personen realiseert naar een beoordelingslocatie van GGZ Rivierduinen, en in voorkomende gevallen terug naar huis. Na aanpassing van de beschikbaarheidstijden in oktober 2018, van uitsluitend het weekeind naar dagelijks van 15.00 uur tot 23.00 uur is het gebruikt substantieel toegenomen.

Doel

In de voortzetting van het experiment zal strakkere monitoring van de inzet worden gerealiseerd en uitbreiding van het gebruik, zoals interklinisch vervoer, mogelijk meerdere verwijzers en efficiëntere inzet. Het experiment wordt in samenwerking met de regio en het programma zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag uitgevoerd.

Resultaten

Dit experimentele type vervoer is een passend en prettig vervoermiddel gebleken voor de doelgroep, omdat de patiënt zonder stigma vervoerd kon worden in plaats van gebracht te worden door de politie. Het aantal vervoersbewegingen is echter achter gebleven bij de verwachtingen omdat gezien de uitgestrektheid van de regio de aanrijdtijden hoog waren waardoor de politie niet bereid was te wachten op de QR en zelf de patiënt naar de beoordelingslocatie bracht. Tevens was het tijdens de triage slecht in te schatten of de patiënt veilig met de QR vervoerd kon worden. Omdat het aantal vervoersbewegingen niet opweegt tegen de kosten van het vervoer heeft de RAV besloten de QR niet als onderaannemer in te huren en is het experiment beëindigd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website