Projectomschrijving

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de triage gaat het om de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur. De functie triagist crisisdienst vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil.

Doel

Het doel van dit project is een geordende en eenduidige triage rondom acute psychiatrie in de 4 regio’s van GGz Centraal, in goede afstemming met de meldkamer, huisartsenpost (HAP) en politie.

Werkwijze

Daarnaast beoogt dit project inzicht te krijgen in de vragen van personen die meldingen doen. Zo wil GGz Centraal de kwaliteit van zorg van de acute psychiatrische hulpverlening door de triagefunctie verbeteren. Ook moet de uniforme werkwijze ervoor zorgen dat er minder regeldruk is voor de samenwerkende partijen.

Resultaten

Binnen het Project ‘Zie wie ik ben’ heeft GGz Centraal de triagefunctie bij de 4 crisisdiensten van GGz centraal versterkt. GGz Centraal heeft ervoor gekozen een centraal triageteam op te zetten, die de triage voor de 4 crisisdiensten uitvoert vanuit een gemeenschappelijke meldkamer politie-ambulance. Ggz Triage vraagt om uitgebreide kennis van de acute keten en om specifieke competenties van de triagisten. Samen met Latona opleidingen heeft GGz Centraal een opleiding voor triagisten ontwikkeld. De nieuwe triagisten hebben allen deze opleiding gevolgd.

Er is samen met Latona opleidingen een opleiding ontwikkeld, specifiek voor ggz-triagisten. Binnen de opleiding is er aandacht voor de competenties die noodzakelijk zijn voor het verrichten van snelle eenduidige telefonische triage. Er is een triageformulier ontwikkeld, passend binnen het elektronisch patiëntendossier. Binnen het project zijn de eerste stappen gezet om in 2020 de triagefunctie door ggz-triagisten in de meldkamer politie-ambulance te gaan uitvoeren.

Meer informatie

Overzicht projecten en subsidies

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren en aanscherpen van het plan van aanpak voor de APH-triagefunctie in de regio, ter voorbereiding op de nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg per 1-1-2019. Wilt u ook aan de slag met de APH-triagefunctie en/of advies- en meldpunten? Bekijk dan de lopende projecten en subsidiemogelijkheden.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website