Projectomschrijving

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de triage gaat het om de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur. De functie triagist crisisdienst vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil.

Doel

Het doel van dit project is een geordende en eenduidige triage rondom acute psychiatrie in de 4 regio’s van GGz Centraal, in goede afstemming met de meldkamer, huisartsenpost (HAP) en politie.

Werkwijze

Daarnaast beoogt dit project inzicht te krijgen in de vragen van personen die meldingen doen. Zo wil GGz Centraal de kwaliteit van zorg van de acute psychiatrische hulpverlening door de triagefunctie verbeteren. Ook moet de uniforme werkwijze ervoor zorgen dat er minder regeldruk is voor de samenwerkende partijen.

Meer informatie

Overzicht projecten en subsidies

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren en aanscherpen van het plan van aanpak voor de APH-triagefunctie in de regio, ter voorbereiding op de nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg per 1-1-2019. Wilt u ook aan de slag met de APH-triagefunctie en/of advies- en meldpunten? Bekijk dan de lopende projecten en subsidiemogelijkheden.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website