Interview met projectleider

Even bijpraten met Karen Schipper

juni 2018

Karen Schipper is projectleider van het project ‘Zie en begrijp je mij? Lvb-scholing voor professionals in het veiligheidsdomein en sociale domein in de regio Utrecht.’. Wat wil ze met dit project bereiken? En waarom is dat zo belangrijk? En wie zijn er allemaal bij betrokken? In een kort telefonisch interview legt Eline Evelo deze vragen aan Karen voor.

Doel project

Wij willen onder de hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein bewustwording creëren dat de groep jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) groot is. Deze groep jongeren heeft veel baat bij aangepaste ondersteuning, bejegening en communicatie. Hiervoor is herkenning van de lvb heel belangrijk. 

Onvoldoende herkend

In de huidige praktijk gaat dit nog vaak mis en wordt de lvb onvoldoende herkend. Dit kan onder de jongeren vaak tot problemen leiden. Deze problematiek loopt erg uiteen en kan leiden tot bijvoorbeeld het missen van een afspraak bij een WMO ambtenaar omdat de communicatie hierover niet helder was, tot aan extreme situaties zoals het worden opgepakt door de politie.

Problemen voorkomen

Eigenlijk willen we met dit project deze ellende voorkomen. Hierbij willen wij door middel van training de hulpverleners in het sociale en veligheidsdomein leren om een lvb te signaleren en daarnaast ook tools bieden over hoe hiermee moet worden omgegaan.

Trainingen ontwikkelen

Wij willen trainingen gaan aanbieden aan de hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein. Deze training zullen wij deels zelf ontwikkelen en is gedeeltelijk gebaseerd op al bestaande trainingen. De training zal bestaan uit 2 dagdelen en een e-learning. In de komende maanden hopen wij minstens 16 trainingen te geven. Hierbij willen wij ook het effect meten van de training door vooraf en achteraf een competentie meting te doen.

Persoonlijke drive

In mijn werk als gz-psycholoog heb ik dagelijks met deze problematiek te maken. In de praktijk heb ik vaak gezien dat er onvoldoende (of op een verkeerde manier) wordt gecommuniceerd met lvb-jongeren en dat dit tot problemen leidt. Ik vind het heel belangrijk om dit probleem aan te pakken en verdere problemen voor de jongeren met een LVB te voorkomen. Hiermee willen we eigenlijk voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat.

Samenwerking

We werken samen met de Hogeschool Utrecht, het Trimbos-instituut, de regionale veiligheidsstrategie en de gemeente Utrecht. Er is dus veel kennis voorhanden. Daarnaast werken we heel nauw samen met cliënten met een lvb. We proberen hen op alle fronten te betrekken. Bij de ontwikkeling van de training stellen wij hen vragen zoals ‘wat is er belangrijk om te weten bij de omgang met jullie?’. Ook streven wij er naar dat er bij een training altijd een cliënt aanwezig zal zijn. Mocht dit een keer niet lukken, proberen wij door middel van video-materiaal toch zoveel mogelijk nog de input van de cliënt erbij te betrekken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website