Projectomschrijving

Er wordt veel gesproken over (psychisch) kwetsbare burgers: zij zorgen voor incidenten, staan op wachtlijsten, zijn ‘verward’ of veroorzaken overlast. Het blijft een uitdaging om deze doelgroep goed in beeld te krijgen, en om te achterhalen waarom deze groep zo groot is.

Doel

Er is al meerdere malen geprobeerd een beeld van de doelgroep te krijgen. Het plan is dus niet om dezelfde uitvoering te hanteren. Veel cijfers zijn momenteel al beschikbaar, maar worden onvoldoende benut en begrepen. Dit gaat echter over cijfers van burgers, niet over verhalen van burgers. In dit project wordt gepoogd die cijfers te integreren met verhalen. Er moet groter worden gedacht om een visie te formuleren en tegelijkertijd kleiner worden gehandeld: vanuit groepjes van burgers, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en anderen bouwen aan lokale verbindingen.

Werkwijze

In dit project wordt een leidraad (conceptueel kader) geformuleerd voor overheden om de omvang van psychisch kwetsbare burgers in hun gemeente vast te stellen, wie dat zijn en wat er met hen aan de hand is.

Meer informatie

Eindrapportage Project Zicht op psychisch kwetsbare burgers (27-10-2022) - Bauke Koekkoek en Hans van Eeken

Eerste update over dit project (maart, 2021)

Tweede update over dit project (april, 2021)

Derde update over dit project (juni, 2021)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website