Projectomschrijving

Binnen de implementatie van zowel de Aanpak personen met verward gedrag, als de Wvggz, Wzd en de Levensloopfunctie zijn er in Zeeland nog open eindjes die extra aandacht vragen om tot een goed werkende en duurzame aanpak en verbinding te komen. Omdat de regionale aanpak een grote reikwijdte kent, sluit het project aan op de lopende projecten in de Zeeuwse aanpak.

Doel

Het doel van het project is om medio 2022 inzicht te hebben op personen die, als gevolg van (ernstig) verward gedrag, een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico vormen. Hierdoor kan regionaal vorm gegeven worden aan een integrale, multidisciplinaire en persoonsgerichte aanpak zorg en veiligheid waarin de leefwereld van de persoon centraal staat.

Werkwijze

Het project is gericht op twee deelprojecten.

  • Deelproject 1: De implementatie van het integraal risicotaxatie instrument voor meldingen over cliënten die, als gevolg van verward gedrag, binnen de zorg tussen wal en schip vallen.
  • Deelproject 2: De implementatie van de gegevensdelingskaders in het kader van de aanpak personen met verward gedrag, de Wvggz en de ketenveldnorm/Levensloopfunctie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website