Projectomschrijving

Doel

Het taboe op psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen doorbreken door een community-gerichte aanpak.

Werkwijze

Indigo Preventie, Dona Daria en Ypsilon hebben een community-gerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. Kern van deze methode zijn de sleutelfiguren. Dit zijn personen binnen migrantengroepen die actief zijn als vrijwilliger.

We trainen hen in het herkennen van psychiatrische problematiek; met daarbij oog voor zowel medisch, als culturele/religieuze verklaringsmodellen rondom verward gedrag. Ze worden opgeleid tot voorlichter en getraind in gesprekstechnieken. Door middel van gespreksbijeenkomsten gericht op kennisoverdracht en taboedoorbreking, en het netwerk van de sleutelfiguren, worden familieleden van personen met verward gedrag bereikt.

Resultaten

De Kaapverdische, Surinaamse en Antilliaanse/Caribische gemeenschappen zijn versterkt. Met behulp van geschoolde ambassadeurs zijn verslavingsproblemen en psychische problemen binnen de groepen bespreekbaar gemaakt. Ook zijn er familieleden ondersteund; individueel en groepsgewijs. Vervolgens werden de familieleden middels huisbezoeken ondersteund door de ambassadeurs samen met Ypsilon en gespreksbijeenkomsten voor familieleden door Indigo. De ambassadeurs hebben zoveel kennis en ervaring opgedaan dat ze als vanzelfsprekend aanspreekpunt blijven binnen hun gemeenschap/ binnen hun zelforganisatie, ook na afloop van het project.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website