Projectomschrijving

Doel

Het taboe op psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen doorbreken door een community-gerichte aanpak.

Werkwijze

Indigo Preventie, Dona Daria en Ypsilon hebben een community-gerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. Kern van deze methode zijn de sleutelfiguren. Dit zijn personen binnen migrantengroepen die actief zijn als vrijwilliger.

We trainen hen in het herkennen van psychiatrische problematiek; met daarbij oog voor zowel medisch, als culturele/religieuze verklaringsmodellen rondom verward gedrag. Ze worden opgeleid tot voorlichter en getraind in gesprekstechnieken. Door middel van gespreksbijeenkomsten gericht op kennisoverdracht en taboedoorbreking, en het netwerk van de sleutelfiguren, worden familieleden van personen met verward gedrag bereikt.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website