Projectomschrijving

Doel

‘Wijkteam van ervaringsdeskundigen’ in Nijmegen biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid, en hun naastbetrokkenen, directe toegang naar herstel zonder tussenkomst van een hulpverlener, een indicatie of wachtlijst.

Werkwijze

Middels herstelstelactiviteiten kunnen mensen met een hulpvraag op het gebied van zingeving en toekomstperspectief direct aan de slag. Hiermee kan een mogelijke crisis of opstapeling van problemen worden voorkomen. Vanuit herstelactiviteiten ontdekken mensen hun eigen kracht, verantwoordelijkheid, mogelijkheden en onderlinge steun waarmee zij hun eigen toekomstperspectief kunnen creëren. Thuis, in de wijk en in de gemeente waar zij wonen.

Het wijkteam ervaringsdeskundigen wil graag kennis en kunde bundelen en samenwerken met sociale wijkteams en andere reguliere professionals, organisaties, instellingen en werkgevers.

Resultaten

De visie en missie van het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid is aangescherpt en geconcretiseerd door de opgedane ervaringen uit het project. Hierdoor kan beter aangesloten worden bij ED en een wijkteam vanuit commitment opgezet worden.

De huidige transitie van zorg is een proces dat voor ervaringsdeskundigheid veel mooie kansen kan bieden. Er zijn mogelijkheden binnen het netwerk gecreëerd om in de loop van 2020 de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein vorm te geven met workshops voor hulpverlening en inzet van ED bij cliëntondersteuning. Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid biedt vanaf maart 2020 een training/bijscholing voor ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, genaamd ‘Maak werk van je ervaring’.

Meer informatie

www.inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website