Projectomschrijving

Doel

Gemeente Hengelo, zorgorganisaties en politie gaan samenwerken om verwarde mensen eerder hulp te kunnen bieden. Het komt namelijk steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend in de buurt, bij politie of organisaties. Met de inzet van de ‘Wijkfunctionaris verward gedrag’ wil de gemeente Hengelo voorkomen dat iemand in crisis raakt, door eerder passende ondersteuning te bieden.

Werkwijze

De Wijkfunctionarissen van Wijkracht en Ixta Noa gaan vanaf 1 september 2020 deze mensen opzoeken. Ze gaan kennismaken en vragen hoe het met iemand gaat. Ze proberen te doen wat nodig is om een crisissituatie te voorkomen, door contact te leggen met mensen in de omgeving. Verder heeft de wijkfunctionaris contact met mensen die in het verleden verward zijn geweest, zodat een eventuele terugval voorkomen kan worden. De Wijkfunctionarissen zijn actief in de wijk Klein Driene en Hengelose Es Noord.

Resultaten

Een ervaringsdeskundige medewerker van IxtaNoa en een ervaren sociale werker van Wijkracht zijn samen op pad gegaan om de mensen te ondersteunen waar zorgen over zijn in de wijk Hengelose Es-Noord en Klein Driene. Bijgestaan door collega’s van bemoeizorg (Mediant en Tactus) wisten ze, ondanks Covid, een groot aantal wijkbewoners te helpen. Met name de wijkagent en woningcorporatie Welbions waren zeer tevreden over de grote deskundigheid en de mogelijkheid vlot en gericht samen te werken. Wijkbewoners waren tevreden over de inzet die door alle Covid-beperkingen zowel online als op gepaste afstand geboden werd.

Na het project wordt de samenwerking verder vormgegeven: beide organisaties blijven betrokken bij de doorontwikkeling van een wijklocatie zodat wijkbewoners een mooie plek in de wijk krijgen waar ze heen kunnen met hun vragen, maar ook ter ontspanning en om anderen te ontmoeten.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website