Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen Gelderland Zuid werken we samen aan de Sluitende Aanpak voor personen met verward gedrag. De Gemeentes Berg en Dal en Heumen werken met woningbouwvereniging Oosterpoort samen in een ZonMW pilot om het Samenleven in de Wijk met en door mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te laten verlopen.

De uitkomsten worden gedeeld in de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal samen in het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag waarbij bijzonder de aandacht op preventie en inclusie is gericht. Ook is er veel aandacht voor destigmatisering middels het project Welkome Wijk, maar ook door de MHFA-training en inzet van ervaringsdeskundigheid van Ixta Noa in een wijkinloop en/ of tijdens themabijeenkomsten.

Desondanks komt steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend bij de woningcorporatie, de wijkagent, de buurtsupermarkt of bij andere wijkbewoners. Met de inzet van de wijkfunctionaris GGZ wil de Gemeente Berg en Dal samen met de Gemeentes Heumen en Mook en Middelaar proberen te voorkomen dat iemand met risico op verward gedrag in crisis raakt of overlast veroorzaakt. Dit willen ze bereiken door eerder passende ondersteuning te bieden. De wijkfunctionarissen van de GGD en Ixta Noa, gaan deze mensen opzoeken. Ze gaan kennismaken en vragen hoe het met iemand gaat. Ze proberen dat wat nodig is te doen om escalatie te voorkomen. Daarvoor leggen ze ook contact met buren, familie en anderen in de omgeving. Daarnaast heeft deze wijkfunctionaris GGZ contact met mensen die in het verleden verward waren. Een vinger aan de pols ter voorkoming van een mogelijke terugval. De wijkfunctionarissen GGZ zijn actief in Heumen en Mook en Middelaar en Berg en Dal. Het betreffen twee functionarissen, waarvan tenminste één met ervaringsdeskundigheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website