Projectomschrijving

Achtergrond

Binnen Gelderland Zuid wordt samengewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal op diverse manieren in een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, met bijzondere aandacht voor preventie en inclusie. Desondanks komt het steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend bij de woningcorporatie, de wijkagent, de buurtsupermarkt of bij andere wijkbewoners.

Doel

Het doel van dit project is om met de inzet van een wijkfunctionaris GGZ te proberen te voorkomen dat iemand met risico op verward gedrag in crisis raakt of overlast veroorzaakt.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Gemeente Heumen, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Berg en Dal, GGD-Meldpunt, Ixta Noa, het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding (CCV), en Pro persona.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website