Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het overheidsbeleid is er steeds meer opgericht om mensen met psychosociale problematiek langer zelfstandig te laten wonen. Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief bleek heeft de gemeente Leiderdorp samen met GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiderdorp, Stichting Lumen en de Politie een Wijk-GGZ’er ingezet. De Wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Wijk GGZ'er is een belangrijke samenwerkingspartner gebleken voor verschillende partijen in de veiligheidsketen. Vanaf de start werd de Wijk GGZ’er betrokken bij casuïstiek in Leiderdorp. Met name de samenwerking met de wijkagenten wordt als waardevol ervaren.

 

De samenwerking tussen de partners is verbetert, de hulpverlening komt sneller op gang er kan sneller geschakeld worden. Ook de toeleiding naar de GGZ verloopt soepeler. De Wijk GGZ’er vervult een bemiddelende rol tussen GGZ Rivierduinen en de samenwerkingspartners in Leiderdorp, en andersom. Een andere belangrijke bevinding is dat met de inzet van de Wijk GGZ‘er complexe problematiek eerder gesignaleerd wordt of zelfs voorkomen wordt.

 

Ook met de E33-meldingen kan hij gevraagd worden mee te denken of om mee te gaan. Casuïstiek die bij het zorgnetwerk op tafel komt, wordt sneller opgepakt, in goed overleg met de GGD. Ook is er een goede aansluiting bij de POH’s (praktijkondersteuners huisartsen).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het overheidsbeleid is er steeds meer opgericht om mensen met psychosociale problematiek langer zelfstandig te laten wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt wil de gemeente Leiderdorp samen met GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiderdorp, Stichting Lumen en de Politie een Wijk-GGZ’er inzetten. De Wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGZ’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning iemand nodig heeft. De Wijk GGZ’er legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die hij vervolgens vanzelf tegenkomt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website