Projectomschrijving

Komend jaar begeleidt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Vanzelfsprekend past deze nieuwe functie binnen de lokale zorgstructuur; maatwerk is het devies.

Doel

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Dit doen zij vanzelfsprekend samen met vele lokale en regionale partijen om gepaste zorg en ondersteuning te bieden. Een wijk-GGD’er blijkt een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld. Hij of zij creëert overzicht en stelt een aanpak voor met de nadruk op preventie.

Werkwijze

In de procesaanpak is er aan de hand van voorbeelddocumenten en handvatten onder meer aandacht voor het creëren van bestuurlijk commitment, de borging van structurele inzet, inbreng van ervaringsdeskundigen, samenwerking en afspraken. In de begeleiding richt het CCV zich op de inrichting van het gemeentelijke proces, maar neemt het werk van gemeenten niet over.

Resultaten

Het CCV heeft 24 gemeenten begeleid met de implementatie van een Wijk-GGD’er. Een Wijk-GGD’er is een professional met kennis van de ggz en psychiatrie en voorziet door snelle signalering en onconventionele oplossingen in een persoonlijk en passend zorgaanbod voor mensen met verward gedrag. Hiermee wordt maatschappelijke onrust en een verdere opeenstapeling en escalatie van problemen voorkomen.

Het CCV ontwikkelde een stappenplan, maakte handreikingen, organiseerde intervisiebijeenkomsten en gaf advies op maat. Er werden voorbeelddocumenten vanuit de verschillende gemeenten opgehaald en gedeeld. Tijdens het traject lag het accent op de volgende 4 punten:

1.    Het stimuleren van lokaal maatwerk
2.    Het sturen op de vrije rol met bestuurlijk commitment als randvoorwaarde
3.    Het creëren van een stevige verbinding tussen zorg en veiligheid
4.    Het inbedden van ervaringsdeskundigheid

De kracht van het begeleidingstraject lag voor veel gemeenten in het ‘samen kunnen optrekken’ en ‘het leren van elkaar’. Op deze manier is in die gemeenten de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag nog een stap verder gebracht.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website