Projectomschrijving

In de gemeente Krimpenerwaard is er behoefte aan een professional met ggz expertise, die samen met de politie kan optrekken om inwoners met verward gedrag te leiden naar passende ondersteuning. In de regio Hollands Midden is in 2016 een programma zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag gestart. De inspanningen die regionaal geleverd zijn, vragen nog om invulling op lokaal niveau. De gemeente Krimpenerwaard gaat daarom, in samenwerking met de GGD, de politie en Stichting Kernkracht. een Wijk-GGD’er inzetten.

Doel

Het doel is dat inwoners met verward gedrag passende ondersteuning krijgen, in een zo vroeg mogelijk stadium. De Wijk-GGD’er heeft als opdracht om verbinding te leggen tussen de acute en niet-acute keten, psychiatrie en het sociaal domein of maatschappelijk werk. Op de lange termijn kan de inzet van een Wijk-GGD’er bijdragen aan een stabilisering van het aantal meldingen over personen met verward gedrag bij de politie.

Resultaten

De Wijk-GGD’er is geïmplementeerd in Krimpenerwaard. Samenwerkingspartners zijn positief en uiten waardering voor de werkwijze van de Wijk-GGD. De hulpverleners komen het meest tot hun recht bij inwoners waar op dat moment nog geen hulpverlening bij betrokken is. Zij hebben een vrije rol en handelen snel en daadkrachtig. Zij nemen kortdurend de regie en leiden toe naar passende hulpverlening. Dit voorkomt onnodige politie inzet en stimuleert betrokken partners om met een integrale blik te kijken.

Daarnaast heeft de pilot ervoor gezorgd dat onder andere het maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk en informele partijen, zoals supermarkten, de Wijk-GGD’ers weten te vinden. Bij ingewikkelde casuïstiek waar inwoners tussen wal en schip dreigen te vallen of zeer afhoudend zijn ten aanzien van hulpverlening, zijn de Wijk-GGD’ers een belangrijke verbindingsschakel tussen de inwoners en zorg- en veiligheidsprofessionals. Ze houden daarbij oog voor zowel de kwetsbare inwoners, als voor familie en buurtbewoners.

Meer informatie

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website